Hukum Meratakan Gigi Bagi Wanita


Wanita memang terlahir dengan fitrah senang dengan merias diri. Apa-apa yang tidak bagus yang tampak pada fisiknya, pasti akan membuat wanita cemas dan khawatir akan mengurangi kecantikannya. Maka dari itu banyak wanita yang sibuk dengan perawatan tubuh, atau belanja banyak kosmetik untuk mempercantik diri dan memperindah tubuhnya.

Sebenarnya hal ini boleh saja apabila dimaksudkan untuk membahagiakan suaminya dan selama tidak melanggar syari’at. Namun apabila perbuatan ini hanya untuk menampakan kecantikan dan bentuk tubuh di luar rumah dan pada orang-orang yang bukan mahramnya ditambah pula pada prosesnya dilakukan dengan cara melanggar syari’at maka hal ini sangat dilarang oleh Islam.

Continue reading